Přeskočit na obsah

Politici neschválili nový územní plán Brna, vrátili ho k přepracování

Kýblíčková revoluce na magistrátu města Brna byla velice úspěšná a RESTARTU patří veliký Dík. Pětihodinová debata o návrhu nového územního plánu Brna, na který město čeká už dvacet let, skončila. Zastupitelé klíčový rozvojový dokument v předložené podobě neschválili, ale rozhodli o pokynech k jeho dopracování. Zdravý rozum zvítězil. Připravovaný nový územní plán lze považovat za spíše pro developerský než pro občanský.

Usnesení: ZMČ Brno – Bosonohy: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Mgr. Petr Juráček , Ing. Daniela Kalná, Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach,Ing. Leoš Jelínek.

Zastupitelstvo 2x setrvalo na svém návrhu na způsob využití rozvojové lokality By-9 jako území pro zástavbu vnitrobloku mezi ulicemi Pražská a Hoštická prodloužením ulice Hrazdírova. Dotyční zastupitelé se mohli dopouštět trestného činu při hlasování a sjednání výhody pro developera. Obávám se, vzhledem ke všem okolnostem tohoto případu a především zastupitelé neprojevili snahu ochránit zájmy těch, občanů kteří jím věřili a ve volbách dali svoji důvěru. Zastupitelé jsou naši zaměstnanci, placení z naších daní a ne naši poručnici. Tento krok zastupitelů nepřispívá k důvěře občanů v právní systém naší země a debatovat se zrádci o jejich názorech je nemravné i zbytečné.

Petice. Jedná se o tzv. petici ( potažmo stížnost ) podanou skupinou 31 vlastníků parcel, občanů proti návrhu novely Územního plánu města Brna. My níže podepsaní, nesouhlasíme s výstavbou silnice a domů. Dle aktuálního územního plánu v lokalitě By-9 z 19.5.2021 a darováním, prodejem či vyvlastněním naších zahrad a parcel! Z těchto důvodů dáváme důrazný nesouhlas s návrhem nového územního plánu. Současně zdůrazňujeme, že ani do budoucna si nepřejeme, aby dané návrhy územního plánování zasahovaly do vlastnických práv vztahujících se k našim nemovitostem.

Rád bych při této příležitosti poděkoval: Statečným a nebojácným ženám z ulic Pražská a Hoštická, které povstaly v odporu proti svým diktaturám na obci a sepsaly petici a všem 31 spoluobčanům, kteří podepsali petici – stížnost, jejíž následné projednávání na magistrátu města Brna připravilo prostor pro rozhodnutí. Po rozpravě byl dokument vrácen k dopracování. Ty se týkají například zpřesnění a doplnění regulace zástavby ve stabilizovaných plochách (především ve vnitroblocích). V platnosti zůstává stávající územní plán. Poděkování patří Petru Hudlíkovi, zastupiteli Starého Lískovce, který pomáhá a bojuje za své občany a také mnoha zastupitelům, starostům obcí, právníkům a ministrům, kteří nás aktivně podporovali. Na závěr je třeba i poděkovat občanům Brna, kteří se aktivně podíleli na neschválení nového územního plánu. Volit určitě půjdeme, ale hlasy dostanou jenom ti, kteří pomáhají a bojují za své občany, jako pan Petr Hudlík.

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci Bosonožáci