Přeskočit na obsah

Sudetští Němci, nejste tu vítáni

Nesouhlas s výkladem tzv. „vyhnání“ či „pochodu smrti“ brněnských Němců a jejich „národních hostů“ v r. 1945 vyjádřili v sobotu v podvečer v Brně poblíž Mendlova náměstí členové Klubu českého pohraničí a dalších vlasteneckých organizací.

Dvě stovky potomků sudetských Němců a jejich příznivců tam končilo v zahradě augustiniánského kláštera pochod tzv. Pouti smíření 2022 z Pohořelic do Starého Brna. Tedy v opačném směru, než putovaly na jaře 1945 do Rakouska z rozhodnutí vítězných mocností kolony odsunutých brněnských Němců. Protestní shromáždění vlastenců v sobotu “vítalo” nevítané potomky Sudetských Němců a jejich příznivce nesouhlasnými transparenty, prapory ČR, Moravy i Klubu českého pohraničí a reprodukcí české státní hymny. Na její tóny účastníci tzv. Pouti smíření nereagovali.

V zahradě Mendelaria a okolí vyslechli poutníci projevy většinou lidoveckých funkcionářů nejen Jihomoravského kraje a města Brna. Přítomen byl též velvyslanec Německa v ČR, honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v ČR a exministr kultury Daniel Herman a konzulové jiných států.

Pořadatelé protestního shromáždění – Městská rada KČP Brno, Kruh vyhnaných z pohraničí, VSA, Levicový klub žen, Výbor národní kultury, KSČM, Matice Čech, Moravy a Slezska, Společnost čs. kubánského přátelství a koalice levicových stran Restart pro Brno zastávají stanovisko, že »omluva za příkoří Protektorátu Čechy a Morava patří obětem a ne jejich katům! Nelze měnit příčinu a následek. Brněnští konšelé se za odsun Němců omluvili, my stále čekáme omluvu od jejich potomků!« Účastníci protestního shromáždění rozdávali pochodníkům Pouti smíření své písemné Oznámení v češtině i němčině (jeho text je ve zvláštní příloze).

Areál kláštera a přilehlého okolí s několika pódii pro koncerty a historické připomínky byl v sobotu vyhrazen 200. výročí narození objevitele zákonů dědičnosti – brněnského Němce Gregora Johanna Mendela. Večer ozářil Brno závěrečný ohňostroj Ignis Brunensis na hradem Špilberkem v režii společnosti Flash Barrandov SFX Česko.

(vž)