Přeskočit na obsah

Kancelář proti chudobě

Začátkem srpna  jsme otevřeli Kancelář proti chudobě v budově Městského  výboru KSČM v Brně (pod hlavičkou Restartu pro Brno).  Účelem pomoci lidem v nouzi, které nejvíc zasáhla energetická a ekonomická krize. Řešíme zde účelově existenční problémy občanů města Brna. Zájem občanů je nečekaný a smluvené termíny návštěv se stále plní.

Aktuálně k dnešnímu datu, jsme poradili více jak 25 občanům např. v oblasti příspěvek na bydlení, příspěvek na péči a na mobilitu, přídavek na dítě, žádosti o sociální a státní byty.

Velice nás zasáhl příběh týrané ženy s desetiletým chlapcem, kteří také navštívili naši kancelář. Poskytli jsme jim komplexní  poradenství a našli způsob, jak danou situaci vyřešit. Pomohli jsme podat žádosti do několika Azylových domů, bohužel kapacity ve většině zařízení jsou obsazeny. Podařilo se nám vyjednat v této krizové situaci přijetí paní se synem do Azylového domu v Jihomoravském kraji. Dále jsme pomohli se zařízením obvodního lékaře, kartičky pojištěnce a přídavku na dítě.

Koalice Restart pro  Brno se rozhodlo mimořádně pomoci ve formě stravenek a proplacení cestovného pro maminku a syna. Další věci jako ošacení a školní potřeby zajistil ze sbírek spolek Akátky z.s. Budeme nadále pomáhat občanům města Brna , kteří se dostali do tíživé životní situace.