Přeskočit na obsah

Restart města v době krize

Proč vlastně kandidujeme jako RESTART PRO BRNO? Město Brno je domov nás všech. Desítky a desítky let bylo centrem průmyslu, obchodu a kultury. Firmy jako Zbrojovka, První brněnská, Královopolská nebo Brněnské veletrhy a výstavy byly pojmem daleko za hranicemi naší země a vývěsní značkou města. Za jejich úspěchem byla každodenní práce tisíců lidí, kteří věděli, že slušné je pracovat a že se to vyplácí. Naši předkové si kdysi postavili nejstarší kamenné divadlo v regionu nebo jako první ve střední Evropě rozsvítili divadelní sál elektřinou. Dnes naše reprezentace již devadesátý rok přesouvá nádraží a fotbalový stadion zvolna zarůstá akáty.

Naše město dříve nebylo zadlužené a nebylo systematicky rozkrádáno nejrůznějšími bezejmennými kmotrovskými uskupeními a těmi, kdo se schovávají za tváře možná populárních, ale neschopných politiků. V době, kdy naše město bylo dobrým místem pro život, ho vedli lidé, kteří něco dokázali. Dnes ho vedou mladí neschopní a ambiciózní hujeři, jejich stranické sekretariáty a politici, kteří o každodenním životě většiny občanů nic nevědí.

Brno potřebuje restart. Je potřeba reagovat na blížící se krizi ekonomickou i společenskou. Město musí najít nová řešení, dokončit projekty. Ale jinak. S novým impulzem.

Restart města v době krize

Město musí reagovat, přehodnotit své dlouhodobé plány a být pro své občany oporou. Vrátit jim to, co oni přinesli městu během svého života. Brno se musí stát skutečným domovem. Městem, kde mladí budou chtít žít, budovat rodinu, pracovat. Městem, kde senioři budou žít důstojně a aktivně a nebudou budou muset volit mezi jídlem a teplem. Městem, které bude podporovat úspěšné, aby se stali ještě úspěšnějšími pro společný prospěch.

Za klíčová považujeme následující opatření v době krize:

Zastropujeme nájemné v obecních bytech ve výši maximálně 65 Kč/m2. Tato částka umožňuje městu provádění údržby a oprav bytového fondu a jeho rozvoj a hlavně udrží bydlení dostupné pro všechny. Příjmy z nájemného nesmí být používány na jiné účely. Bez výjimky.

Zastropujeme výši vodného, tepla a elektrické energie dodávaných městskými společnostmi. Město Brno je vlastníkem společností dodávajících lidem teplo a elektřinu (Teplárny Brno a.s.) a vodu. V době krize jako vlastník nebo dominantní akcionář město musí stát na straně občanů. V roce 2023 změníme dohodu akcionářů a začněme skutečně řídit brněnské vodárny místo francouzských investorů, a nebo je vyplatíme a vodárny koupíme zpět.

Zachováme pečovatelskou službu zajišťovnou městem minimálně v současném rozsahu s prostorem pro doplňkové aktivity nestátních organizací.

A kde na to vezmeme? To se dozvíte v další části našeho programu. Například vrátíme počet zaměstnanců magistrátu na úroveň roku 2012, předáme státu Národní divadlo v Brně nebo zabráníme rozkrádání majetku města formou účelových směn.

Brno potřebuje restart. Restart pro Brno!