Přeskočit na obsah

Restart správy města

Město musí reagovat na ekonomickou a společenskou realitu úpravou svých rozpočtových priorit a provozu. Prioritou je snížení počtu úředníků na úroveň roku 2012, kdy na magistrátu pracovalo 1153 osob. To pro správu města stačí. Bez náhrady zrušíme například odbor participace a propustíme nejrůznější koordinátory multikulturního začleňování a ušetřené prostředky věnujeme těm, jejichž práce je pro město přínosná. Ať si své Piraten-Genossen, kteří se mají starat o “participační rozpočet,” zaměstnají piráti jinde. Jejich efektivita je tristní. Navíc snaha o zapojení občanů zmutovala v další dotační titul, kde aktivně lobují starostivé městských částí za své projkty, ne běžní občané. Je to práce pro dva lidi na investicích.

Město musí reagovat na pokles daňových příjmů a přizpůsobit jim své výdaje a zastavit zadlužování města. To, co politici věští lidem, to musejí dělat sami.

Zamezíme rozkrádání majetku účelovými směnami. Po desetiletí platí v Brně, co větší směna, to velký zločin: Jalta, Jižní centrum, chodníky kolem Bobycentra nebo pozemky ve Starém Lískovci Vladana Krásného. Skočíme s touto praktikou. Už nechceme žádné Vokřálovy směny domů v centru města za dlažbu u Bobycentra.

Důsledně prošetříme pomocí interních postupů významné kauzy minulosti: podpis smlouvy mezi městem a církví o provozu Nemocnice milosrdných bratří, veřejné zakázky v městských společnostech ať v době kauzy Stoka i nyní, směny pozemků, změny územního plánu, předražené stavby akvaparků nebo spalovny, ale i například prodej vodáren, kdy jasně popíšeme konkrétní viníky a pokud to bude možně, uplatníme nároky na náhradu škody. Nechceme, aby Ti, kteří okradli město úmyslně nebo vlastní neschopností, měli klidné stáří a žoky peněz.

Připravíme město na snahu o navrácení majetku odsunutých kolaborantů a sudetských Němců, neboť z událostí poslední doby je zřejmé, že dojde k pokusu o získání majetku města i jeho obyvatel a vnucení viny za zvěrstva války našim předkům. Jak říkal Edvard Beneš: ten problém se musí vylikvidovat. Pokud to bude nutné, poženeme spekulanty s nároky sudeťáků a jejich pacholky gumovými hadicemi jako kdysi Zbrojováci zpět na hranice Říše. Zabezpečíme tak majetek občanů na území našeho města.

Restartujeme rozvoj města a územního plánování. Město potřebuje platný územní plán. Jeho přijetí je pro nás prioritou. Trváme na pořizování regulačních plánů pro jednotlivé zóny v územním plánu tak, aby byly oblasti řešeny koncepčně s ohledem na infrastrukturu a služby občanům.

Podporujeme výstavbu bytů, ale město nesmí jít podezřele čistě na ruku developerům tak, jako René Novotný v Juliánově, Karin Karasová v KrPoli nebo Vladan Krásný ve Starém Lískovci.

A zahrádkářské kolonie se rušit nebudou!

Už bylo dost lumpáren na magistrátu. Prospěchářství, mamon a zlodějna musejí zmizet.

Brno potřebuje restart. Restart pro Brno.