Přeskočit na obsah

Volební program

Město Brno je domovem nás všech. Desítky a desítky let bylo centrem průmyslu, obchodu a kultury. Firmy jako Zbrojovka, První brněnská, Královopolská nebo Brněnské veletrhy a výstavy byly pojmem daleko za hranicemi naší země a vývěsní značkou města. Za jejich úspěchem byla každodenní práce tisíců lidí, kteří věděli, že slušné je pracovat a že se to vyplácí. Naši předkové si kdysi postavili nejstarší kamenné divadlo nebo jako první ve střední Evropě rozsvítili divadelní sál elektřinou. Dnes naše reprezentace již devadesátý rok přesouvá nádraží a fotbalový stadion zvolna zarůstá akáty.

Naše město dříve nebylo zadlužené a nebylo systematicky rozkrádáno nejrůznějšími bezejmennými kmotrovskými uskupeními a těmi, kdo se schovávají za tváře možná populárních, ale neschopných politiků. V době, kdy naše město bylo dobrým místem pro život, ho vedli lidé, kteří něco dokázali. Dnes je vedou mladí hujeři, jejich stranické sekretariáty a politici, kteří o každodenním životě většiny občanů nic nevědí.

Brno potřebuje restart. Je potřeba reagovat na blížící se krizi ekonomickou i společenskou. Město musí reagovat, najít nová řešení, dokončit projekty. Ale jinak. S novým impulzem.

Restart města v době krize

Město musí reagovat, přehodnotit své dlouhodobé plány a být pro své občany oporou. Vrátit jim to, co oni přinesli městu během svého života. Brno se musí stát skutečným domovem. Městem, kde mladí budou chtít žít, budovat rodinu, pracovat. Městem, kde senioři budou žít důstojně a aktivně a nebudou budou muset volit mezi jídlem a teplem. Městem, které bude podporovat úspěšné, aby se stali ještě úspěšnějšími pro společný prospěch.

Za klíčová považujeme následující opatření v době krize:

 • Zastropujeme nájemné v obecních bytech ve výši maximálně 65 Kč/m2. Tato částka umožňuje městu provádění údržby a oprav bytového fondu a jeho rozvoj a hlavně udrží bydlení dostupné pro všechny. Příjmy z nájemného nesmí být používány na jiné účely. Bez výjimky.
 • Zastropujeme výši vodného, tepla a elektrické energie dodávaných městskými společnostmi. Město Brno je vlastníkem společností dodávajících lidem teplo a elektřinu (Teplárny Brno a.s.) a vodu. V době krize jako vlastník nebo dominantní akcionář město musí stát na straně občanů. V roce 2023 změníme dohodu akcionářů a začněme skutečně řídit brněnské vodárny místo francouzských investorů, a nebo je vyplatíme a vodárny koupíme zpět.
 • Zachováme pečovatelskou službu zajišťovnou městem minimálně v současném rozsahu s prostorem pro doplňkové aktivity nestátních organizací.

Restart správy města

Město musí reagovat na ekonomickou a společenskou realitu úpravou svých rozpočtových priorit a provozu. Prioritou je snížení počtu úředníků na úroveň roku 2012, kdy na magistrátu pracovalo 1153 osob. To pro správu města stačí. Bez náhrady zrušíme například odbor participace a propustíme nejrůznější koordinátory multikulturního začleňování a ušetřené prostředky věnujeme těm, jejichž práce je pro město přínosná.

Město musí reagovat na pokles daňových příjmů a přizpůsobit jim své výdaje a zastavit zadlužování města.

 • Zamezíme rozkrádání majetku účelovými směnami. Po desetiletí platí v Brně, co větší směna, to velký zločin: Jalta, Jižní centrum, chodníky kolem Bobycentra nebo pozemky ve Starém Lískovci. Skočíme s touto praktikou.
 • Důsledně prošetříme pomocí interních postupů významné kauzy minulosti: podpis smlouvy mezi městem a církví o provozu Nemocnice milosrdných bratří, veřejné zakázky v městských společnostech ať v době kauzy Stoka i nyní, směny pozemků, změny územního plánu, předražené stavby akvaparků nebo spalovny, ale i například prodej vodáren, kdy jasně popíšeme konkrétní viníky a pokud to bude možně, uplatníme nároky na náhradu škody. 
 • Připravíme město na snahu o navrácení majetku odsunutých kolaborantů a sudetských Němců, neboť z událostí poslední doby je zřejmé, že dojde k pokusu o získání majetku města i jeho obyvatel a vnucení viny za zvěrstva války našim předkům.
 • Restartujeme rozvoj města a územního plánování. Město potřebuje platný územní plán. Jeho přijetí je pro nás prioritou. Trváme na pořízení regulačního plánu pro jednotlivé zóny v územním plánu tak, aby byly řešeny koncepčně s ohledem na infrastrukturu a služby občanům.

Restart života ve městě a dopravy

Lidé žijí ve městě kvůli blízkosti a snadné dosažitelnosti bydliště, práce, rekreace, škol… a mezi nimi se musí bez překážek pohybovat. Podporujeme všechny druhy dopravy a vytvoříme podmínky, aby lidé preferovali dopravu hromadnou. Například cenou jízdného. Zabráníme konfliktům dopravy a zejména konfliktům mezi řidiči aut a cyklistů. Zastavíme praxi utrácení peněz za nesmyslné projekty dopravních staveb, které evidentně nebudou nikdy realizovány. 

 • Budeme motivovat návštěvníky města k využití parkovacích domů a parkovišť P+R k jejich využívání uznáním parkovného jako jízdného v městské hromadné dopravě.
 • Systémovým řešením řady dopravních komplikací je dokončení Velkého městského okruhu a jeho napojení na dálniční sít, kde z pozice města zajistíme příslušné pozemky pro přípravu stavby a výstavbu.
 • Podporujeme výstavbu silnice R43 dle původního projektu.
 • Začneme pracovat na konceptu podpovrchového systému dopravy, aby byl připraven pro realizaci v brzké budoucnosti.

Restart bydlení

Jako součást protikrizových opatření zastropujeme nájemné v obecních bytech ve výši maximálně 65 Kč/m2. Tato částka umožňuje městu provádění údržby a oprav bytového fondu a jeho rozvoj a hlavně udrží bydlení dostupné pro všechny. Příjmy z nájemného nesmí být používány na jiné účely. Bez výjimky.

Aktivně se zapojíme do zakládání bytových družstev a výstavby bytů. Jsme přesvědčeni, že současná legislativa již tuto praxi umožňuje a jen neschopností a leností současného vedení města se tak neděje.

Restart kultury a sportu

Sport se stal politickým tématem. Nás nezajímají dotace pro kluby a provize ze stavby tělocvičen a hal. My ze sportovního prostředí pocházíme a známe ho.

 • Sport patří za Lužánky. Dle finančních možností města budeme pokračovat ve výstavbě Multifunkční haly na Výstavišti a připravovat rekonstrukci stadionu Za Lužánkami.
 • Dokončíme výstavbu Janáčkova kulturního centra. Již proinvestované finanční prostředky se budeme maximálně snažit doplnit prostředky státu.
 • Předáme státu Národní divadlo Brno. Jde o instituci celostátního významu a již dle názvu si zaslouží přímou správu Ministerstvem kultury. Město tak ušetří 500 mil. korun. Předtím však se postaráme, aby se nehráli takové úchylnosti jako za ředitele Glasera. Ten už ředitelem nebude.
 • Omezíme podporu nesmyslných happeningů a posílání peněz do Šedé zóny kamarádů establishmentu, kterou vydávají za tzv. živou kulturu.

Restart starosti o bezpečí

Nestačí stavět ploty. Bezpečí občanů musí mít prioritou. Obzvláště s ohledem na migraci a zhoršující se ekonomickou situaci. Prevence je vždy lepší než řešení následků. Ve vyloučených lokalitách posílíme preventisty a dohled Městské policie.

 • Budeme bojovat proti vandalismu, feťákům a nejrůznějším gangům a tlupám. V případě konfliktu se nebudeme bát postavit se na stranu policistů.
 • Nebudeme šetřit vypínáním veřejného osvětlení.

Restart zdravotnictví a sociální péče

Prioritou je pro nás zachování lékařské péče pro občany města ve všech oborech. Podmínkou je uzavření dohody a dalším provozu Nemocnice milosrdných bratří. Současné vedení města toho není schopno. Jasně také popíšeme viníky situace.

Zachováme městem poskytovanou pečovatelskou službu s garantovaným rozsahem širokých služeb. Zastavíme škrty v této oblasti.